Search form

Mark 10:45

45Marda nyulimi jungku barrinani ngayu. Ngayu Buwanya Bukambijuyngka yalungi, ngala badajba ngayi lalanbiji yalunya, miku yaluwali lalanbiji ngana. Jayalu mili wankijba nangandu Kudnyina, janybangangi jangaka yalungi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index