Search form

Mark 11:14

14Baki yanybayi Jisus nanankanyi kurndanyi, “Miku jayalu mili jarrba mama nanginkanyi kurndanyi, mikuwalingangi jardijba mili mama nanginyina kurndana.” Kandimuku nangangi Jisuskanyi, yali nanaba nangandu. Manku yali nanda jangkurr jali yanyba Jisus nanankanyi kurndanyi. Manku yali nangangi jangkurr. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index