Search form

Mark 12:11

11Mili barri yanybayi Jisus yalungi, “Mili nanda jangkurr najana Kudkanyi yanybaka, ‘Ngambala najbangka yaji jala yabimbaka Kudwanyi, baki ngambala mirnarrijbangka muwa nangangi,’ Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index