Search form

Mark 12:24

24Ngala jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Barimba narri nanda jangkurr, jali yanyba Musis najana Kudkanyi. Barimba narri nangangi jangkurr. Miku narrimi jingkijba nanda naja Kudkanyi. Baki miku narrimi jingkijba nanda ngiruka yaji jalija yabimba Kudwanyi baku barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index