Search form

Mark 12:29

29Jananganjayi Jisuswanyi, “Nayinda barri jirrinyi jangkurr narri ngayangayiykanyi. ‘Bukambiju narri Jumuku. Janganarri manku. Ngambalangi Kud, ngawamba nyulu duja Kud. Nyulu duja wirimalaru ngambalangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index