Search form

Mark 12:30

30Marda ninjimi maruka muwa nangangi Kudkanyi. Marda ninjimi kudanyu maruka muwa nangangi. Marda ninjimi kudanyu nulijba nangangi Kudkanyi nganyinyina kurduluna. Marda nganyingkimi mankumanku nangangi Kudkanyi nganyinyina kulajina. Marda ninjimi waki kudanyu nangangi barri.’ Nayinda nanda yingamali jirrinyi jangkurr narri ngayangayiykanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index