Search form

Mark 12:5

5Manjijbayi yingka mili malbuwanyi, ngala yali kurdanba nanda yingka. Mili wakiwarrmuku manjijbayi malbuwanyi, wudumbiji nangangi mama. Jabarri mili yalunjali marrimba nanamukunyi balkimukunyi lalanbawarranyi. Kudiya yali wajuba. Kudiya yali kurdanba barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index