Search form

Mark 13:10

10Ngala waluku barri yingkamukunyi jayalunjalu karu kunybanyi jangkurranyi Kudkanyi. Jayalunjalu karu bukambiju mungkijimuku wandijiyana, baki bayngkani barri janyulu bukamba yaji Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index