Search form

Mark 13:31

31Baku barri janyulu manjamanjamba laliji baki jamba Kudwanyi. Janyulu manjamanjamba yalunya. Ngala ngaki jangkurr barri, mikuwali manjamanjamba ngaki jangkurr yingkawanyi. Duja ngaki jangkurr jungkuka yurrngumba barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index