Search form

Mark 13:6

6Nanamanji jayalu badajba, nanamuku jujambawarrmuku. Waluwa yingka, baki bayngkani yingka, baki yingka, baki yingka. Jayalu yanyba, ‘Ngayu Krayis, nanda jali manjijba Kudwanyi.’ Nani barri jayalunjalu jujamba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index