Search form

Mark 14:39

39Mili barri jilajbayi Jisus bijal bundu yalunbunanyi. Baki mili nyuli yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Yanyba nyuli nanamannga jangkurr jali nyulu yanyba barrin. Nani barri mili yanybayi Jisus mududu, baki barriwa barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index