Search form

Mark 14:61

61Ngala miku nyuliyanyi jananganja nanda mambuka Jisuswanyi. Karda nyuli jungku. Baki mili ngajakayi Jisus walkurranyi mambukawanyi jurjkanyi, “Ninji kuna nanda Krayis, jali manjijba Kudwanyi. Ninji kuna jandanyi nangangi Kudkanyi. Karukiyi nurrunya duja jangkurranyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index