Search form

Mark 14:64

64Ngambala mankuyi nangangi jangkurr. Jujambawarr jangkurr nyuli yanyba ngambalangi nangangi Kudkanyi. Jujambawarr jangkurr. Wanyimba ngambalaja nangangi Jisuskanyi. Wanyimba.” Baki bukambiju yali yanyba, “Marda nangkimi janyba, yanybangangi nyuli balkimirra jangkurr nangangi Kudkanyi.” Nani barri yali yanyba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index