Search form

Mark 15:39

39Nanda mambuka yalungi ngarrkadabawarrayngka jali yalu lalanba Jisus, nyuli karrinja nanaba walu nangandu Jisusnyina. Najba nyuli Jisus janybikurri nangka, baki yanyba nyuli, “Nayinda Jisus, dujanya nyuli jandanyi nangangi Kudkanyi. Dujanya nyuli nangangi jandanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index