Search form

Mark 15:9

9Ngajakayi yalunya Biladwanyi, “Nayimanji barri ngayili muningka manjijba yingamali nganinyi brisinanyi. Ngala wanyi jangayu manjijba nanijba barri. Jangayu kuna manjijba narringi mambuka Jumukuyngka. Jangayu kuna manjijba nayinda Jisus.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index