Search form

Mark 16:6

6Yanyba nyuli yalungi, “Miku narriyi marrala ngaki. Ngayu jingkijbangka narrinya, narri kujbangka nangangi Jisuskanyi, nangangi yaji Nasarid, jali yalu langandaba kurndana. Miku nyulimi nayiba. Mili nyuli walajba. Najba janarri danbal jali kululuka nangangi mankanyi nanaba. Miku nyulimi nayiba. Walajbayi mili.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index