Search form

Mark 16:7

7Ngala wijba janarri karri Jirusalimyurri, Wijba janarri yalundurri kandimukuyngkurri Jisuskanyi. Baki janarri yanyba nayinda jangkurr yalungi, baki nangangi Bidanyi. Nyulu jilajbangka langki Kaliliyurri waluwa yalundu. Nyulu jilajbangka langki nanankurri, baki nanaba jayalu najba Jisus, barrinani nyuli karu yalunya wabula. Jayalu najba Jisus nanaba barri.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index