Search form

Mark 2:16

16Jawudanymuku yali jilajba nanankurri barndarri. Yali milidimbawarrmuku yuwanyi Musiskanyi. Jilajba yali barndarri, baki najba yali Jisus wardambikurri nangka mamanyi yalundu balkimukunyina. Ngajaka yali kandimuku nangangi Jisuskanyi, “Wanyingkanyi wardamba nangka narringi milidimbawarr mamanyi yalundu balkimukunyina. Wanyingkanyi.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index