Search form

Mark 2:28

28Ngayu Buwanya Bukambijuyngka narringi. Ngayu mambuka bukambijuyngka narringi yurrngumba barri. Ngayu mambuka narringi, jala narri waki, baki jala narri jungku. Marda ngayu mambuka nanankanyi yajinyi jala narri yabimba Sadidi barri.” Nani barri jananganjayi yalunya Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index