Search form

Mark 3:23

23Ngala yanybayi Jisus yalungi muramukuyngka, jali yalu jungku nangandu. Yanyba nyuli yalungi, “Jalimi ngana yabimba ngiruka jakakaykanyi wuwarr mambukawanyi wuwarranyi, baki nanda barrinani nangka jakajbangka Sayidin. Yanka barri nangka jakajba Sayidin. Yanka barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index