Search form

Mark 4:13

Yanybayi Jisus Yurlurrmba Jangkurr Karnbanyi Yaminyi.

13Mili yanybayi Jisus yalungi kandimukuyngka, “Miku kuna narrimi jingkijba nanda ngaki jangkurr jali ngayu muningka yanyba yaminyi. Jaliyi narri miku jingkijba nayinda jangkurr, baki yanka janarri jingkijba yingka jangkurr jalija ngayu muningka yanyba narringi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index