Search form

Mark 5:15

15Wanbiya yali nangandu Jisusnyina, baki najba yali nanda mudu nganinyi, jali barrin wuwarryudi mankanyi. Ngala miku nyuliyanyi mili muningka kaya. Karda nyuli jungku jumbalayudi. Miku nyuli mudu, ngala kunyba nyuli kulaji. Najba yali nanda nganinyi, baki marrala yali.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index