Search form

Mark 5:37

37Baki yanybayi Jisus yalungi muramukuyngka, “Miku janarri mili jilajba ngakindu. Miku.” Ngala ngawamba kujarra yingamali kandimuku yali mili jilajba nangandu. Yali Bida, baki buwakula Jayims baki Jun. Ngawamba yali mili jilajba nangandu, marda nanda mambuka Jayirus.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index