Search form

Mark 6:16

16Ngala jali manku yalungi jangkurr nanangini mambukawanyi Yirudwanyi, baki yanyba nyuli, “Nayinda Jisus, nyulu nanda Jun Ngurrunbawarr, jali ngayu kurdanba, jali yingkawanyi daya nangangi janki ngaki. Mili nyulu jungkuka wanka nanijba barri.” Nani barri yanybayi Yirud yalungi nangangi Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index