Search form

Mark 7:5

5Yanyba yali nangangi Jisuskanyi, “Najba nurri nganyinmuku kandimuku jarrkurri mama. Jarrba yali mama, ngala miku yalungkiyanyi waluwa wakardaba marni. Dulu yali jarrba nanda mama. Wanyingkanyi yalungkiyanyi miku wakardaba marni waluwa yali jarrba yaji. Nani barri yanybaka nanda yuwa wakardaykanyi yaji. Ngala wanyingkanyi miku yalimi ngayangayijba nanankanyi yuwanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index