Search form

Mark 8:22

Kunymambayi Kabuji Nganinyi Jisuswanyi.

22Birlbirdamba yali kanja karrurrinybarri, baki wanbiya yali nananyina yajina niji Bidsayida. Jawudanymukunyi, yali kuyu kabuji nganinyi nangandurri Jisusyurri. Kudanyu yali ngajaka Jisus, nyulu marrimbiji nanda kabuji, nyulu kunymambiji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index