Search form

Mark 9:23

23Yanybayi Jisus nangangi, “Wanyingkanyi nganinji ngajaka, yuku kuna ngayu kunymamba nganyi jandanyi. Marda ninjimi kuyu ngaki jangkurr. Jala yalu kuyu ngaki jangkurr, baki nganjalu jingkijba, yuku ngayu kunymamba yalunya jala yalu lunji, yuku ngayu wankamba yalunya jala yalungka janyba. Marda ninjimi marda kuyu ngaki jangkurr.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index