Search form

Mark 9:49

49Jaliyi narringka miku yangkalamba ngakinbunanyi jala yingkamukunyi yalu wajba narrinya kijinyi, baki janarri jardijba ngiruka kurdulu. Janarri jardijba mili ngiruka kurdulu ngaki. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index