Search form

Matthew 10:12

12Jalija ninji ngankijba barndana milidimbikanyi yalunya nanaba, baki marda ninjimi ngajaka Kud, janyulu nyulu wajba yalunya mardumardu muwa. Baki nanamuku jalili jungku nananyina barndana, janyulu wajba yalunya mardumardu muwa Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index