Search form

Matthew 10:37

37Nanda jala kudanyu marukangka muwa nanganginkanyi nijanganjiyngkanyi marda yarrijiyngkanyi, ngala ngawamba bijal nyulu marukangka muwa ngaki, miku nyulimi jungku kunyba ngaki. Miku nyulimi dujanya ngaki kandi. Nanda jala kudanyu marukangka muwa nanganginkanyi jandayngkanyi, ngala ngawamba bijal nyulu marukangka muwa ngaki, baki miku nyulimi jungku kunyba ngaki. Miku nyulimi dujanya ngaki kandi. Nanda jala kudanyu marukangka muwa nanganginkanyi kulunganjanyi ngala ngawamba bijal nyulu marukangka muwa ngaki, baki miku nyulimi jungku kunyba ngaki. Miku nyulimi dujanya ngaki kandi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index