Search form

Matthew 12:25

25Ngala jingkijbayi Jisuswanyi nanda jali yalungka yanyba. Jingkijba nyuli nanda jangkurr. Baki yanyba nyuli yalungi, “Jalimi yalu mungkiykurramba kurdanbiji, baki baku barri, janyulu mikuyaji mungkijinyi. Janyba jayalungka bukamba. Jalimi yalu mungkiykurramba kurdanbiji, yalu jala kuluka yingamalina barndana, baki baku barri janyulu mikuyaji mungkijinyi nanaba barndana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index