Search form

Matthew 14:9

9Ngala nginduyi Yirud muwa. Kudanyu nyuli ngindu muwa, mikungangi nyuliyanyi nulijba kurdanbikanyi Jun. Ngala nyuli yilikajba wurrumbarra barrin wanyingkanyi yajinyi janyulu wajba. Nyuli yanyba waykanyi yajinyi, baki bukambijunyi yali manku nanda nangangi jangkurr. Miku nyuliyi yangkalamba nanda jangkurr. Barriwa, janyulu wajba yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index