Search form

Matthew 15:20

20Nani barri waluku nangka mankumanku nganinyi balkinyi yajinyi, baki kamu janyulu yabimba nanda balki yaji. Nani barri jungku nanda nganinyi balkina yuwana Kudkanyi. Ngala miku nyulimi jungku balkina yuwana Kudkanyi, jarrbangangi nyulili mama barrin. Barriwa.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index