Search form

Matthew 15:8

8‘Yanybaka Kud nayinda jangkurr, ‘Nanginmuku, muningka yalu yanyba, yalu maruka muwa ngaki, yalu durrijba ngaki yuwa, ngala miku. Miku yalimi maruka muwa ngaki. Miku yalimi durrijba ngaki yuwa. Muningka yalu wajba ngana yalunginkanyi kunybanyi jangkurranyi, ngala miku yalimi kunyba kurdulu ngaki.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index