Search form

Matthew 16:17

17Baki yanybayi Jisus nangangi Bidanyi, “Nanda jangkurr nganyi, nanda kunyba jangkurr. Sayimin Bida, ninji jandanyi nangangi Junkanyi. Mikukiyanyi yingkawanyi karu ninya nanankanyi jangkurranyi, ngala ngakinyi Buwakayu Kingkarri nyuli ninya karu nanankanyi jangkurranyi ngaki. Nyuli ninga karu ngaki, ngayu barri Krayis.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index