Search form

Matthew 16:9

9Miku kuna narrimi jingkijba ngaki jangkurr. Miku kuna narrimi mankumankuwa nanda wabulinyi yaji jali ngayu yabimba, jali kajamukunyi yalu jarrba damba marda kaku, baki wardijba yali muwa. Miku kuna narrimi jingkijba nanda yaji jali waluku ngayi dalyamba damba yalungi 5000kanyi. Yankanu bindawarra narri wudumbayi nanda mama, jali yalu yingijba. Yankanu barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index