Search form

Matthew 17:13

13Baki yali jingkijba nangangi jangkurr kandimukunyi. Jingkijba yali, nyuli karu yalunya nangangi Junkanyi Ngurrunbawarrayngka. Nanda Jun, nyuli nanda barrinani Yalayija jali badajba. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index