Search form

Matthew 18:13

13Kudanyu nyuli kujba nanankanyi jibkanyi, baki wakara. Wakaramba nyuli, baki mirnarrijba nyuli muwa. Yingkamuku nanganginmuku jibmuku mardarda yali jungku barrikina, baki mirnarrijba nyuli muwa yalungi. Ngala kudanyu barri nyuli mirnarrijba muwa jali nyulu wakaramba nanda yingka jali yakika.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index