Search form

Matthew 19:24

24Mili ngayu karungka narrinya. Jala nganinyi jirdi kajanyi yajinyi, jala nyulu nulijba jungunkanyi kandi nangangi Kudkanyi, baki nanda jardibirri. Jalimi nanda kamil ngankijba kalawunyi yamina nidilina, baki nanda jardibirri. Mikuwali ngankijba. Ngala jala nganinyi jirdi kajanyi yajinyi, jala nyulu kuyu jangkurr nangangi Kudkanyi, jala nyulu kandi nangangi Kudkanyi, baki nanda jardibirri nyulu kudanyu barri.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index