Search form

Matthew 2:17

17Barlbayi ngarrkadabawarrmuku kula nanankurri Bidliyumyurri, baki kurdanba yali bukambiju jukamuku, bardardamuku, baki bayayawa jukamuku. Nanda wankalanyi niji nangangi Jirimaya yanyba nyuli jangkurr nangangi Kudkanyi. Duja barri nangangi jangkurr, nayinda barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index