Search form

Matthew 20:30

30Jungkuyi wilina yubalina kujarra nganinyiwuya kabujiwuya. Jali jilajba Jisus bundu bulandu, baki kaya buli nangangi nanankujarra kabujiwuya. Kudanyu buli kaya nangangi, “Ninji barri. Ninji Jandanyi nangangi wankalanyi Dayibidkanyi, ngindukiyi muwa ngalingi, kabujiwuyayngka. Ngindukiyi muwa ngalingi.” Nani buli kaya kudanyu barri nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index