Search form

Matthew 21:11

11Baki jananganja yali, “Nayinda nganinyi, nyulu yanybawarr jangkurranyi Kudkanyi. Nangangi yaji langkurri niji Nasarid, nanayina walkurranyina yajina niji Kalili. Nyulu yanybaka jangkurr nangangi Kudkanyi.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index