Search form

Matthew 21:22

22Jaliyi narri kudanyu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, baki janyulu yabimba nanda yaji jala ninji ngajaka Kud yabimbikanyi. Barriwa.” Nani barri jananganjayi yalunya Jisuswanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index