Search form

Matthew 21:29

29Ngala jananganjayi jandanyiwanyi, ‘Miku ngayimi nulijba wakinkanyi nganyi. Jangayu wambu jungku barndana.’ Nani barri nyuli jananganja nangangi nijanganjinyi, ngala kamu barri yangkalamba nangki. Jilajba nyuli, baki waki nyuli nanganginkanyi nijanganjiyngkanyi nanganginyina jambana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index