Search form

Matthew 21:3

3Jaliyi yingkawanyi ngajaka nimbalanya, wanyimba nimbalaja nanda yirrikirri, baki janimbala jananganja, ‘Nyulu nulijbangka yirrikirrinyi nanda mambuka barri.’ Nani barri janimbala jananganja, baki yuku barri janyulu munyajba nimbalanya kuyunkanyi bulanya ngakindurri.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index