Search form

Matthew 21:37

37Baku barri manjijbayi yingka yalundurri malbuwanyi. Manjijbayi nangangi jandanyi. Mankumanku nangki malbu, ‘Jalija jilajba ngakinmirra jandanyi yalundurri, baki jayalu karda jungku. Miku yaliyi daba. Jayalu kuyu nangangi jangkurr.’

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index