Search form

Matthew 22:11

11Waluku barri bukambiju yali ngankijba barrawuna, baki bayngkani barri nanda mambuka ngankijbayi. Ngala najba nyuli yingamali nganinyi, mikuyaji kunybanyi jumbalanyi nangandu. Miku nangkiyanyi yawumba kunyba jumbala jali wajba wakiwarranyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index