Search form

Matthew 22:28

28Baku barri juju jalija yalu wankijba mili, baki wanyi janyulu nawinganja nanankanyi jibarrinyi. Wanyi barri. Nyuli maninganja yalungi bukambijuyngka buwawakulayngka. Wanyi janyulu nawinganja nanankanyi jibarrinyi.” Barriwa. Nani barri yalu ngajaka Jisus.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index