Search form

Matthew 22:33

33Jali yalu manku nangangi jangkurr muramukunyi, baki manmala yali. Manmala yali nanganginkanyi jangkurranyi, jali nyulu jananganja yalunya Sajusimuku. Nangangi jangkurr mili ngiruka yalunginkanyi jangkurranyi. Nyuli wakaramba yalunya, baki miku yaliyi jananganja Jisus mili jangkurranyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index