Search form

Matthew 23:19

19Narri barrinani nanda kabujimuku. Miku narrimi jingkijba nanda duja jangkurr. Nanda dungala yaji, nanda Yalda, nanda kudukudu yaji nangangi kudkanyi, ngala miku nanda barnyi kudukudu. Ngala jala yalu yarrijba nanda barnyi yundu dungalana Yaldana, baki yabimbaka nanda barnyi kudukudu nanangini dungalawanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index